Waarom we zoveel over je moeten weten

De meeste Pri-diensten vallen onder de strenge Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet is verregaand en verplicht ons om allerlei klantcontroles uit te voeren. De overheid ziet streng toe op de naleving van deze wet. Als er iets niet klopt, bijvoorbeeld omdat iemand oneigenlijk gebruik maakt van een adres, zijn de boetes enorm.

Dit dwingt ons om heel streng te controleren en resoluut op te treden als er iets niet klopt. Komt de naam op je ID-bewijs bijvoorbeeld niet helemaal overeen met wat je in het portaal hebt ingevuld? Dan is de kans groot dat het wordt afgekeurd.

Privacy

Maar hoe zit het met uw privacy…? Een hele goede vraag, die we ons goed kunnen voorstellen. Gelukkig is dit ook goed geregeld, onder andere via de AVG, of de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bedrijven en overheden moeten zich aan strikte regels houden bij de verwerking van persoonsgegevens.

Maar PriServices gaat verder, want privacy is een van onze levensaders. Veel klanten kiezen juist voor onze diensten omdat ze privacy willen. Wij zullen nooit gegevens delen met derden, alleen wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo laten we bijvoorbeeld geen externe partijen toe in de portal, zoals Google Analytics.

Een ander belangrijk punt is dat ons portaal zeer goed beveiligd is. Onder andere omdat alle persoonsgegevens versleuteld worden opgeslagen. En we laten het portaal continu testen op eventuele beveiligingsrisico’s, door middel van een ‘responsible disclosure’-programma.

Wat we van je nodig hebben

ID-controle

Om hieraan te voldoen moeten we een ‘Know your customer survey’ uitvoeren. Voor particuliere klanten betekent dit in de overgrote meerderheid van de gevallen alleen een ID-controle. In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om aanvullende vragen te stellen.

Om de ID-check makkelijk, snel en vooral veilig te laten verlopen, hebben we een speciale app ontwikkeld: de PriCompliance app.

1) Download om te beginnen eerst de app uit de App store of Google Play store

2) Log vervolgens in met dezelfde gebruikersnaam/wachtwoord als de portal.

3) Voer de verificatiecode in die je per e-mail hebt ontvangen

4) Volg de instructies in de app

UBO-verklaring

Uiteindelijke begunstigden

UBO’s zijn de uiteindelijke eigenaren of personen die beslissingen mogen nemen in een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen in een besloten vennootschap hebben. Of mensen die meer dan 25% bezitten van een vennootschap onder firma of maatschap, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting of vereniging. Heeft niemand zo’n belang van meer dan 25%? In dat geval zijn de senior manager(s), bijvoorbeeld de vennoten of de statutaire bestuurders, de UBO’s. Elke UBO-plichtige organisatie heeft één of meerdere UBO’s.

 1. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks of via een andere rechtspersoon houden?
 2. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over 25% of meer van de activa van de organisatie?
 3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van 25% of meer in de winst van de organisatie?
 4. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van de organisatie kunnen uitoefenen?

Als je vraag 1 met “ja” hebt beantwoord, vul dan de gegevens van alle UBO’s in met het % Aandeel voor elke UBO.

Als je vraag 2, 3 of 4 met “ja” hebt beantwoord, vul dan de gegevens van alle UBO’s in en vink Controle aan. Daarnaast vul je ook de personen in die daadwerkelijk de regie hebben. Let op: er is altijd minimaal 1 persoon met daadwerkelijke controle.

Als 1 UBO zowel een % Aandeel als Zeggenschap heeft, geef dan beide aan.

Alle vragen = Nee
Heb je op alle vragen ‘nee’ geantwoord? In dat geval moet een senior bestuurder worden aangemerkt als UBO (vaak een bestuurder of tekenbevoegde). Vermeld vervolgens de gegevens van de natuurlijke personen die bevoegd zijn om namens uw organisatie bestuursbesluiten te nemen en te ondertekenen.

Heeft een stichting UBO’s?

In een stichting kunnen de volgende belangen van toepassing zijn. Op basis van deze belangen bepaalt u als organisatie welke personen de UBO’s zijn.

Wie heeft er belang bij uw organisatie?

 1. Mensen die recht hebben op meer dan 25% van het vermogen van uw stichting
 2. Personen die meer dan 25% stemrecht hebben bij het besluit tot statutenwijziging
 3. Mensen die op een andere manier inspraak hebben, maar geen bestuurder zijn

Is geen van deze belangen van toepassing? Dan zijn de bestuurders de UBO’s.

Uittreksel Kamer van Koophandel

Lukt het ons niet om zelf een uittreksel aan te vragen bij de Kamer van Koophandel, dan vragen wij u deze aan te leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij buitenlandse entiteiten. Het extract mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
Als een andere vennootschap als bestuurder van de vennootschap wordt vermeld, moeten wij ook het uittreksel van die vennootschap ontvangen. Dit gaat net zo lang door totdat wij kunnen concluderen dat u tekenbevoegd bent voor het bedrijf waarvoor u de aanvraag indient.

Bewijs van woonadres

Dit is alleen nodig voor sommige diensten. Dit kan worden aangeboden via een van de volgende opties:

 • Rekening van een nutsbedrijf (gas, water, elektriciteit)
 • Factuur van een telecom-, internet- of televisieprovider
 • Bewijs van inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)
 • Rekening van gemeentelijke belastingen
 • Brief van de Belastingdienst
 • Bankafschrift (alle irrelevante gegevens kunnen worden geredigeerd)